Livsstilskurs mot høyt blodtrykk og metabolsk syndrom

sunt livHøyt blodtrykk og metabolsk syndrom er noen av de største helseproblemene i Norge i dag. Høyt blodtrykk er nært knyttet opp mot livsstilsykdommer som hjerte- og karsykdommer, diabetes og fedme. Metabolsk syndrom kommer av som oftest av nedsatt toleranse for sukker, diabetes eller økt insulinresistens. I tillegg til svekket effekt av insulin finner man ved metabolsk syndrom to eller flere av følgende tilstander som:

  • Overvekt, særlig rundt midjen. Livvidde større enn 102 cm for menn og 88 cm hos kvinner.
  • Høyt blodtrykk. Vanlige grenseverdier er overtrykk på 140 og undertrykk på 90, verdier over dette betegnes høyt blodtrykk.
  • For høye fett- og kolesterolverdier. Det vil si triglycerider over 1,7 mmol/l, lavt HDL-kolesterol (det “gode” kolesterolet, under 1,0 mmol/l hos menn, under 1,3 mmol/l hos kvinner)

Jo flere av disse tilstandene du har, jo større er risikoen for sykdom. Både høyt blodtrykk og metabolsk syndrom er ofte relatert til livsstil og helsevaner og det vil være viktig å gjøre aktive tiltak i egen helsesituasjon for å bedre helse og livskvalitet.

(Kilde: LHL)

Livsstilskurs som forebygger mot livsstilssykdommer

fin dame

Livsstilsendring kan være et meget viktig og godt tiltak for å bedre egen helsetilstand og livskvalitet. For å få til endringen trenger man ofte både støtte og veiledning og mer kunnskap om kosthold og trening for å få til gode forandringer. I tillegg er det viktig at man bruker god tid og setter seg langsiktige mål, og ikke satser på kortvarige dietter eller kurer.

Freelivingmetoden for en trygg livsstilsendring

Freelivingmetoden er et Norsk kursprogram basert på nasjonale anbefalinger for helse og livsstil ,der kurset har en varighet på et helt år med regelmessige samlinger.  Kurset har som mål å gi deltakerne tid til kvalitative endringer og trygghet i sin endringsprosess. De som deltar må derfor være innstilt på å sette langsiktige mål for egen helse og livssituasjon. Kurset passer for mennesker som ønsker å ivareta helsen og forebeygge mot livsstilssykdommer.

Kvalifiserte kursledere: Alle kursene ledes av kvalifisert personell  som har bred erfaring innen helse,livsstil, kosthold og trening. Kurset har 32 kurssamlinger fordelt på et år, og noen av møtene er satt av til individuelle møter mellom kursdeltaker og veileder. På de individuelle møtene er fokuset er den enkeltes deltakers utfordringer, behov og mål. Kostholdsplaner deltakerne får er utviklet av ernæringsfysiologer, og treningsplaner er utviklet av fysioterapeut og personlige trenere.

Redusere fettprosent: Kurset i Freelivingmetoden gir deltakerne meget gode verktøy for å redusere overvekt og fedme. Alle får opplæring innen kosthold, og støtte gjennom kostholdplaner som er utviklet av ernæringsfysiologer. I tillegg får man treningsprogram som har den hensikt og gjøre den enkelte mer fysisk sterk. Underveis i kurset vil deltakerne få jevnlige kroppsanalyser for å sikre at magefett og fettprosent går ned, samt at deltakerne får økt sin muskelmasse og utholdenhet. Alle kursdeltakere får kosthold og treningsprogram som skal følges mellom samlingene, og spesialtilpasses den enkelte ved behov.

Metoder for å senke blodtrykk og redusere stress: Kursene legger vekt på å gi deltakerne stressmestringsmetoder siden stress og lite energi er et økende problem  for mange i det moderne samfunnet, og er ofte en medvirkende årsak til metabolsk syndrom og høyt blodtrykk. På kurset lærer alle avspenningsmetoder og måter og regulere belastninger  i egen hverdag.

Erfaringer de siste årene med Freeliving metoden

De fleste som deltar på kurs i Freeliving er voksne kvinner og menn mellom 30 år og 60 år, som har behov for hjelp til å gå ned i vekt og ta bedre vare på helsen sin. Deltakerne opplever positive endringer i blodtrykk, blodsukker og vekt og økt livskvalitet. Årsaken er at kurset har et trygt og naturlig fokus og ikke inneholder dietter eller kurer. Freeliving startet opp med kurs i 2011, og er nå lokalisert i alle de største byene på landsbasis, og i en del distrikt.

For å melde seg på kurs eller for å få en samtale med en livsstil og helseveileder kan man fylle ut kontaktskjema under. Søkeren vil bli kontaktet for en uforpliktende samtale, og får vurdert om kurset kan passe for søkerens ønsker og livssituasjon.

Jeg ønsker mer informasjon om Freelivingmetoden

Din informasjon er trygg og behandles konfidensielt

 

 

Legg inn en kommentar

Meny