Vurderer du fedmeoperasjon… tenk deg om en gang til

Om du er en av de mange tusen som vurderer fedmeoperasjon i Norge i dag, bør du lese dette innlegget og gjøre en ny vurdering!

Personer med sykelig overvekt (BMI ≥40 kg/m2 eller BMI ≥35 kg/m2 kombinert med fedmerelatert følgesykdom) som ikke har fått tilstrekkelig eller varig vekttap via slankekurs eller annen behandling, kan i dag tilbys fedmeoperasjoner. Siden 2002 har ca. 10 000 personer gjennomgått fedmeoperasjoner i Norge!!!

I Norge brukes oftest metoden gastrisk bypass. Den medfører først og fremst kraftig redusert matinntak, og trolig også en viss reduksjon i opptak av næringsstoffer i tarmen, i hvert fall den første tiden etter operasjonen. I tillegg påvirkes hormonsignaler som bidrar til å regulere sult og metthet.

Vi går altså hardt til verks i (friske) fordøyelsesorganer for å behandle sykelig overvekt. Dette (ekstreme) behandlingsalternativet har effekt fordi det tvinger folk til å spise MYE mindre enn før. Da er det jo interessant å se nærmere på kvaliteten av hva folk faktisk spiser etterpå.

 

I en studie ble en gruppe pasienter fulgt i ett år, hvorav 54 fikk intensiv livsstilsbehandling (kaloriredusert kost og fysisk aktivitet) og 72 fikk gastrisk bypassoperasjon. Før behandling spiste pasientene likt i begge grupper. Inntak av mettet fett og total mengde fett var høyere enn norske helsemyndigheter anbefaler. Etter ett år hadde pasientene i kirurgi- og livsstilsgruppen gått ned henholdsvis 30% og 8% i vekt.

Ettårsdataene viser at pasientene i livsstilsgruppen hadde forbedret sitt kosthold betraktelig ved å spise mer fullkorn og fiber, mer frukt og grønnsaker og mindre mettet fett enn tidligere.

Pasientene som hadde gjennomgått kirurgisk behandling, hadde derimot ikke gjort tilsvarende forbedringer i kostholdet sitt. De hadde tvert imot redusert inntak av fiber, frukt og grønnsaker, og fortsatt et for høyt inntak av totalt og mettet fett! Men disse hadde gått betydelig mer ned i vekt enn livsstilsgruppen.

Så kan man spørre seg om helsegevinsten av vekttapet i seg selv er så stor at ”det ikke er så farlig” dersom kvaliteten på det som spises ikke er optimal? Fremtidige studier vil trolig kunne gi svar på slike spørsmål.

Vi tror imidlertid at et betydelig og varig vekttap kombinert med et sunt kosthold og fysisk aktivitet vil gi en additiv positiv helseeffekt på langt sikt.

Les hele artikkelen om fedmeoperasjoner på Forskning.no

 

Freelivings standpunkt:

Deltagere som deltar i livsstilsprogrammet Freeliving (et år) får hjelp til å endre kostholdet og treningsvanene sine. I tillegg får de trening i mentale treningsmetoder for å skape varige endringer. Deltagerne som ønsker å gå ned i vekt og som følger vårt opplegg kan gå ned ca 15-22 kg i løpet av 4-5 mnd viser våre undersøkelser.

Vi har eksempler på at deltagere med over 45-50 kg overvekt har hatt en vektreduksjon på 35-40 kilo. Og dette har de klart helt uten ekstreme tiltak som pulverkurer, høyfettkosthold, lavkarbo (LCHF) osv.

Deltagerne fikk sitt vekttap gjennom tilpasset og variert kosthold, med trening og bevegelse samt mentale treningsmetoder. Det som er ekstra positivt er at majoriteten av deltagerne viser til å beholde vekttapet sitt etter at de har nådd idealvekten sin.

Mange av dagens «slankekurer», pulverkurer og dietter som florerer i markedet har kortsiktige fokus. Nemlig det å kun gå ned i vekt. Dette er bare ett steg i prosessen. Utfordringen er ikke selve vektreduksjonen hos de fleste, men det neste steget, det å beholde vekta på ønsket resultat.

Våre Deltagere på Freeliving kurs øver på å endre vaner fra dag 1. Det er endring av vaner som skaper resultater du kan leve med over tid.

Vi vet at fedme øker risikoen for å utvikle blant annet hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk, type 2 diabetes og flere kreftformer. Fedme er også assosiert med psykiske lidelser, angst og depresjoner. I tillegg øker fedme risikoen for en rekke komplikasjoner under svangerskap og fødsel, noe fødselsleger og jordmødre rundt om i landet kan bekrefte.

Omfattende forskning viser samtidig at et sunt kosthold, med mye frukt, grønnsaker og fiber, lite mettet fett, salt og sukker, reduserer risikoen for utvikling av de nevnte sykdommene og tilstandene.

 

Referanser til dette innlegget om operasjoner vs livsstilsendring:

1.  Folkehelse i endring. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. HUNT 1 (1984-86) – HUNT 2 (1995-97) – HUNT 3 (2006-2008).  2011. Levanger, Norway, HUNT forskningssenter, Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, NTNU.

2.  Sjostrom L, Peltonen M, Jacobson P et al. Bariatric surgery and long-term cardiovascular events. JAMA 2012;307:56-65.
3.  Hofso D, Aasheim ET, Sovik TT et al. [Follow-up after bariatric surgery]. Tidsskr Nor Laegeforen 2011;131:1887-92.
4.  Johnson LK, Andersen LF, Hofso D et al. Dietary changes in obese patients undergoing gastric bypass or lifestyle intervention: a clinical trial. Br J Nutr 2012;1-8.

Legg inn en kommentar

Meny