Problemet er ikke sykdom, men mangel på friskhet. Er forandringens time kommet?